Tack för det förtroende som vi fick igår att vara styrelse för samfälligheten fram till årsmötet 2020. Det kommer inte att bli en lätt resa och många gånger kommer vi att behöva er hjälp. För det är med gemensamma krafter som vi får vår bästa närmiljö. Vi kommer att återkomma med förslag på hur detta ska gå till.

Efter årsmötet igår så konstituerade vi oss och vi kommer att ha nästa styrelsemöte under kommande vecka.

Tack än en gång.

Babak Sahraee, Ordf
Susanne Gillberg, kassör
Camilla Frick, Sekreterare
Jennie Grussel, Tommy Östlund,
Olle Fagerberg samt Andreas Nordfors.

Information från sysslomannen Per Stafverfeldt

Härmed befullmäktigas Johanna Sötterman att företräda Vinhandlarens samfällighetsförening att i följande frågor:

Hantera den till samfälligheten inkommande post, dels genom den vanliga brevlådan dels genom den digitala brevlådan styrelsen@vinhandlaren.se

Skanna inkommande fakturor och ekonomiska brev.

Skicka dessa till Ekoproffsen AB för handläggning. Kopia till syssloman.

Attestera fakturor som gäller föreningen. Kopia till syssloman.

Arkivera inkommande post.

Tillåtelse att informera medlemmar om denna fullmakts innehåll.

Svara på medlemmarnas insända skrivelser. Kopia till syssloman.

Hantera medlemmarnas fakturor genom korrigering av fakturor samt utsändande av nya fakturor i samverkan med Ekoproffsen AB.

Städdag – Sopkvastens dag

november 10 @ 10:00 – 12:00

Tanken är att vi kör en städdag light, i form av att vi ställer ut sopkvastar samt att de som har egna tar med sig sopkvasten och sopar rent området från löv.

Alla får hjälpa till så mycket de vill.

Vi vill få bort så mycket löv som möjligt inför vintern.

Ingen avprickning, ingen korv, ingen soppa. Bara en massa löv.

Uppdatering av hemsida!

 

Hej och välkommen till den nya hemsidan!

Lite enklare navigering, mer lättåtkomlig information, lite bättre helt enkelt.

Information som funnits på den tidigare hemsidan kommer snart finnas tillgängligt även på den nya hemsidan.

Mvh, Styrelsen