Parkering & Trafik

Parkeringstillstånd 24 timmar

För parkering mer än 6 timmar. Skriv ut, fyll i samt placera väl synligt på bilens framruta.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i föreningen regleras på sådant sätt:

– att hastigheten på slingan som går runt området har en högsta tillåtna hastighet om 20 km/timme.

– att hastigheten inne i området , i gränderna är endast 10 km/timme.

– att hastighetssänkande s.k. gupp kommer att finnas i anslutning till lekparker, gångvägar, utfarter etc.

– att förbudsmärken mot parkering, i hela området finns uppsatta och endast uppmärkta p-platser får användas alternativt parkeringstillstånd för ex entreprenörer, s.k. verkstadsbilar, ex rörmokare, elektriker.

– att förbudsmärken mot biltrafik i området finns uppsatta med tillägg att gäller ex taxi och transporter där det sista avser kortvarig stopp med transporter med ex. varor.

– att upplysningsmärken med ”Varning för lekande barn” finns uppsatta vid varje infart i grändområdet.