Matavfall

I Sollentuna har det varit möjligt att sortera ut matavfall ur hushållsavfallet sedan 1994 och avfallstaxan är konstruerad så att sortering lönar sig – utsortering av matavfall ger nämligen en reducerad grundavgift på vår sopavgift.

Sortering i brunt kärl

Matavfallet läggs i en papperspåse, en våtförstärkt påse speciellt framtagen för matavfall. Påsen viks ihop, läggs i det bruna kärlet för matavfallsinsamling. Matavfallet hämtas av SEOM. Insamlat matavfall går vidare till rötning och framställning av biogas och biogödsel. Det som behövs för att sortera matavfall är papperspåsar och en påshållare till köksskåpet samt ett brunt kärl.

Ditt matavfall rötas och blir till biogas och biogödsel. För att den här processen ska fungera krävs att matavfallet sorteras på rätt sätt.

Nedan är exempel på vad du kan lägga i papperspåsen för matavfall/bruna kärlet:

 • Matrester
 • Skaldjur (även skal)
 • Frukt- och grönsaksrester, rotfrukter
 • Ägg och äggskal
 • Snacks och godis
 • Bröd, ris och pasta
 • Kött- och fiskrens
 • Fisk-, fågel, och köttben (små och tunna ben inte större än kotlettben)
 • Kaffesump, kaffefilter, tepåsar (av papper)
 • Ofärgat hushållspapper
 • Ofärgade servetter

Det här lägger du i den vanliga soppåsen/gröna kärlet

 • Grova köttben
 • Krukväxter
 • Jord
 • Sand
 • Tobak, snus och fimpar
 • Kattsand
 • Blöjor och andra sanitetsartiklar

Tips för sortering av matavfall

Fuktfläckar utanpå påsen visar att påsen andas och fungerar som den ska. Byt påse ca 2-3 gånger/vecka eller vid behov. Max tre dagar/påse.