Välkommen

Föreningen är en samfällighetsförening som bildades 2001 och som har sitt säte i Sollentuna. Föreningen består av 90 hus vars lagfarna ägare är medlemmar i samfällighetsföreningen och tillika delägare i föreningens gemensamma tillgångar.

Föreningen består av två gemensamhetsanläggningar (indelning av de gemensamt ägda tillgångarna utifrån nyttjande).

Den första gemensamhetsanläggningen, G:a 1, omfattar alla ägda markytor, vägar och byggnationer exklusive de fristående förråd som finns. Denna gemensamhetsanläggning har 90 delägare. De delägare som har fastighet av B-C-D-hustyp har nyttjanderätt till 1 garageplats.

Den andra gemensamhetsanläggningen, G:a 2, omfattar de 54 fristående förråden och dessa har 53 medlemmar som delägare samt 1 förråd som ägs av G:a 1 där styrelsen företräder gemensamhetsanläggningen, G:a 1. Dessa delägare, som har fastighet av B-C-hustyp, har nyttjanderätt till var sitt förråd.