Grovsopcontainern

Vad får kastas?

I containern kastas grovsopor, dock ej sådant som räknas som ”farligt avfall” eller el-skrot. Dessa sopor ska packas ihop ordentligt. Kartonger trycks ihop och andra skrymmande sopor förminskas så mycket som möjligt. Sopor som kan kastas på stationerna för återvinning ska helst kastas där.

Oavsett vad som kastas så är det viktigt att soporna kastas/placeras i avsedda behållare/platser.

Vitvaror:

Spisar, tvättmaskiner, kyl & frysskåp samt andra vitvaror ställer man här på containerplatsen för hämtning men måste själv meddela Sollentuna Energi & Miljö att de skall hämtas. SEOM’s kundtjänst. Tel: 08-623 88 00.

I Sollentuna kan hushåll få vitvaror hämtade vid fastighet. Om du bor i Småhus kan du beställa hämtning av vitvaror samt kyl- och frysmöbler utan extra avgift.

Det går även bra att själv lämna spisar, ugnar, diskmaskiner och tvättmaskiner samt kyl- och frys på SÖRAB:s återvinningscentral utan extra avgift (ingår  grundavgiften).

https://www.seom.se/avfall/ovrigt-avfall/vitvaror/

Olovligt förfogande av containern

Förutom vanlig nedskräpning så förekommer det att renoveringsavfall kastas i containern (detta ska enligt miljölagarna sorteras och därför lämnas på därför avsedda återvinningsstationer.

Förutom att vi får betala extra för felaktigt användande så innebär ofta renoveringsavfall en mycket större vikt vilket också ger extra kostnader.
Den som renoverar ska alltid köra bort renoveringsavfall.

Om man anlitar en entreprenör så bör man därför skriva in i avtalet att firman ansvarar för bortfraktande av renoveringsavfall.

Tyvärr inträffar det ibland att oseriösa hantverkare slänger skräpet i containern och gör sig då skyldiga till egenmäktigt förfarande som är ett brott.

Styrelsens mening är den som vid ett medvetet felutnyttjande av möjligheten till att kasta avfall som genererar extra arbete och/eller kostnader för föreningen ska ersätta detsamma.

För att bidra till att minska kostnaderna för extra arbete för nedskräpning vid containerplatsen samt att olovligt avfall kastas i grovsopcontainern gäller nedanstående beslut:

– Att, föreningen via styrelsen får rätt att ta ut ersättning för nedskräpning runt omkring på containerplatsen motsvarande städkostnad (bransch prisnivå) upp till en kostnad av maximalt 3000 kronor.

– Att, föreningen, via styrelsen får rätt att ta ut ersättning för olovligt förfogande av containern för renoveringsavfall av medlem eller dennes entreprenör upp till en kostnad om 6000 kronor.

– Att den som på styrelsens uppdrag städar på containerplatsen/tömmer container på olovligt avfall ska kunna ersättas med 300 kronor per timme om ersättning kan inkrävas från medlem i föreningen.

– Att , den som inte är medlem i föreningen (som är boende på annan adress) som olovligen använder föreningens avfallsmöjligheter ska polisanmälas och skadeståndsersättning utkrävas av denne.