Planering – Utbyggnad E4

Hej, i er brevlåda idag så har ni fått information om att Trafikverket planerar att bygga ut E4:an mellan Häggvik och Rotebro. Det har också gått att läsa om detta i lokaltidningen.

Styrelsen har sedan tidigare rent allmänt hört av sig till Trafikverket gällande de bullerskydd som gränsar mot samfälligheten som vi anser inte riktigt ger det skydd som man skulle önska.

Vi ska givetvis även inkomma med synpunkter även på denna direkta förfrågan från samfälligheten. Men innan vi gör det så önskar vi ta del av eventuella synpunkter från er medlemmar. Så om ni har något ni vill få med så skicka det till styrelsen@vinhandlaren.se senast den 23 mars. Man kan även som privatperson gå in och delge sina synpunkter direkt på https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/samrad/Samradsyttrande.aspx?DiarieNummer=TRV%202019%2F81539&UppdragsNummer=167956

Vänligen Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.