Kort info om trädbeståndet

Som vi informerade om på stämman så kommer vi att fortsätta vårt påbörjade arbete med att gå igenom vårt trädbestånd.


De träd som är direkt skadliga för våra fastigheter kommer att hanteras skyndsamt. I och med det så kommer vi under morgondagen att ta ner trädet närmast Kaveldunsgränd 47.

Vår fortsatta ambition och vision är fortsatt att se till att vi även fortsättningsvis bor i ett område som är grönt och lummigt. Där vi har växtlighet som både minskar buller och luftföroreningar likväl som de ger oss tillgång till frukt och bär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.