Stämman

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på gårdagens stämma. Det är genom stämman och de beslut som fattas där som vi tillsammans kan skapa en ännu bättre boendemiljö här i samfälligheten. Vi hoppas att ännu fler kan vara med den 28 april då nästa stämma är planerad att hållas.

Stämman valde att avslå styrelsens förslag till trafikförbättringar i området. I och med det så uppmanar vi alla som använder bil i området att ta det extra lugnt och försiktigt. Det är trångt och många barn som leker i området. Vi vill också uppmana er att även påminna budfirmor om detsamma.

Stämman biföll styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan. Man biföll även styrelsen framställningar om:

att Samfällighetsavgiften höjs med 300 kronor

att höjningen under 2021 viks till ny energieffektiv belysning i området

att höja avgiften på förråden (GA2) med 65 kr till 165 kr i månaden

att föra över 200 000 kr från kassan till GA2 samt att uppdelning sker mellan GA1 och GA2.

att låta den fondering som ligger i GA2:s fond på 50 400 kr ligger kvar orubbat till akuta reparationer.

att ta 200 000 kr från kassan till GA2 och reparera de förnuvarande 2 mest akuta förrådslängorna.

att öppna ett nytt fonderingskonto enbart för GA2 där det eventuella överskott som blir i och med höjningen av förrådsavgiften, går in i den fonden för kommande reparationer och renoveringar.

Gällande fiber så valde stämman att riva upp det tidigare stämmobeslutet och har gett styrelsen i uppdrag att kalla till informationsmöte med olika aktörer på området. Därefter kommer det att hållas en stämma där samfälligheten tar ställning till om fiber ska införas och i sådana fall vilken leverantör som vi ska använda oss av.

Vi vill också rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna Susanne Gillberg, Jenny Grusell Samuelsson, Andreas Nordfors och Olle Fagerberg.

Vi hoppas att vi ses imorgon på städdagen, samling kl.10:00 vid gemensamhets förrådet.

Vänligen Styrelsen som fram till april består av Babak Sahraee, Camilla Frick, Johan Törnqvist och Ellinor Brismo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.