På gång!

Det är mycket som händer i samfälligheten efter stämman, parkeringsrutor ska målas, garaget sopas och förrådstaken tvättas och behandlas till exempel…

Ni har även hjälpt till att rensa ur och göra iordning risfånget vid nordöstra hörnet så det finns plats för lite ris och trädgårdsavfall igen, vill samtidigt påminna om att det är vi själva som tar hand om allt som lämnas i risfånget vid kommande städdagar så tänk på det…

Vad vill ni läsa om på hemsidan?

Sandupptagning…

Börjar du som jag fundera på att plocka fram cyklar och tvätta fönster nu när man börja känna våren i luften.

Den 15 april börjar vår entreprenör med sandupptagning och på måndag (alltså den 17 april) är det vår tur så snart är det dags!

Vill du även ha lite koll på när det är dags för sopningen i kommunen så uppdaterar kommunen sin hemsida löpande
Sandsopning (sollentuna.se)


Den 6 maj sen så samlas vi och vårstädar samfälligheten tillsammans, vill du vara med och planera så behöver vi några extra händer
– Barnaktivitet?
– Korvgrillning?
– Kaffe?

Hör av dig till styrelsen@vinhandlaren.se

Årsstämma 27 april

Stämman för verksamhetsår 2022 kommer att ske den 27 april enligt föregående stämma och motioner till stämman ska lämnas senast 28 februari antingen via brevlådan på Starrgränd 37 eller via mail till styrelsen@vinhandlaren.se

På gång i samfälligheten

I september 2022 så valde medlemmarna en ny styrelse att förvalta samfälligheten. Vi har under hösten satt oss in i föreningens ekonomi och underhållsplan och tänkte uppdatera er lite kring vad som händer.

Till våren kommer vi måla om parkeringsplatserna så snart det torkar upp efter vintern och samtidigt hoppas vi att de nya farthindren som vi tog beslut om på stämman kommer på plats. Vi har löst det lån samfälligheten hade, också det enligt beslutet vi fattade på stämman och lagat en belysningsarmatur i området så det lyser överallt.

Ett annat projekt som vi håller på med är att uppdatera vår underhållsplan, alltså det som föreningen ansvarar för och behöver underhållas både i förebyggande och felavhjälpande syfte. Det är till exempel vägar, VA-ledningarna från kommunens anslutningspunkt till din fastighet, elledning, belysning, grönområden och lekplatser.
Har du kunskap och vill du vara med och titta på underhållsplanen innan den skickas ut inför stämman? Hör av dig till styrelsen@vinhandlaren.se så hjälps vi åt!

Samfällighetens ekonomi presenteras i filen nedan. Någonting som vi tillsammans kan påverka vad gäller våra kostnader är sophanteringen, avgiften för vårt avfall delas in i dels den fast grundavgiften men utöver det tillkommer antalet tömningar och vikten på avfallet. Osorterat hushållsavfall kostar 7 kr per kg, restavfall 4 kr per kg medan matavfallet kostar 1 kr per kg. Vi får även felsorteringsavgifter om vi inte sköter vårt grovavfall.
Du gör inte bara skillnad för miljön utan även för vår gemensamma plånbok när du hämtar en papperskasse och sortera i de bruna kärlen.

Sophämtning på väg..

Stationen för restavfall och matavfall intill lokalen/bollplan har inte tömts än pga de inte kom fram när de var här i tisdags men en ny tömning är beställd.

Vintern är på väg!

Så har vi hjälpts åt att förbereda, kratta och fixa så att snöskottning och sandning kan komma igång. Nu är vi redo för vinter!

Det företag som vi har avtal med för att sköta skottning och sandning har varit här och tittat och vi kommer flytta undan lite bänkar och förbereda det sista med lite plogpinnar för att markera upp. Vi har även fått en första leverans med sand så vi kan fylla på i sandlådorna.

De kommer att skotta och sanda så snart det behövs och behöver man mer sand så finns det som sagt i sandlådorna eller vid garaget.

Om du har någonting som du under vintern vill att vi tar vidare till de som skottar och plogar så kontakta oss gärna via styrelsen@vinhandlaren.se

Kalendarium inför nästa år?

Vad vill ni se i ett kalendarium för nästa år?

Februari 28        MOTIONER
Sista dagen att inkomma med motioner till årsstämman.

April 27                ÅRSSTÄMMA
Kallelse kommer i brevlådan senast 14 dagar innan stämman

När?                    VÅRSTÄDDAG
Vi träffas och gör iordning samfälligheten inför sommaren.

Oktober 28       HÖSTSTÄDDAG
Vi träffas sista lördagen i oktober och gör i ordning samfälligheten
inför vintern.

Städdag och inspiration för 2023

Den 12 november kl 10 träffas vi och förbereder samfälligheten för vinter, krattar undan löv, tar bort hinder etc.

Vill du vara med och förbereda vad som ska göras under dagen? Kontakta oss styrelsen@vinhandlaren.se

Vad vill du se i samfälligheten nästa år? Tips, förslag och idéer tas tacksamt emot via e-post eller en lapp i brevlådan utanför samfällighetens lokal på Starrgränd 37

Grovavfall

I samfälligheten har vi möjlighet att lägga grovavfall i en container som står uppställd vid parkeringen i nordöstra hörnet.

Grovavfall är i stort sett restavfall som inte får plats i det vanliga kärlet och som inte går att återanvända eller skänka bort. Det kan vara saker som trasiga leksaker, små trasiga möbler och uttjänta barnvagnar.
Byggavfall, farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall och däck räknas inte som grovavfall.
Om sådant lämnas som grovavfall får vi en felsorteringsavgift.

Elavfall har vi en bur som står intill containern som töms varje månad och intill den kan du även lämna vitvaror som SEOM kommer och hämtar men notera att du själv måste informera dem vilket du kan göra via deras hemsida. Då hämtas vitvarorna tillsammans med ”el-buren”
Läs mer hos SEOM Elavfall | SEOM

Sorterat grovavfall kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen eller någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Läs mer här.