Besiktning lekparker

Idag har vi haft besiktning av lekparkerna och vi fick ett par saker att åtgärda, bland annat delar på gungorna i gungparken som ska bytas ut. Medan vi väntar på nya så är gungorna upphängda så att inte någon gör sig illa.

2023 – vad har hänt hittills?

Nu har åtta månader gått på det här året och vi i styrelsen kan konstatera att det är mycket som har gjorts men också en hel del som vi har kvar att få till och några saker vi behöver skjuta på till nästa år.

Förråden, här har vi haft översyn av taken med rensning och behandling av takpannor och hängrännor och vi har nu beställt jobb på att sätta igång med att byta ett par dörrar och en del panel, ett arbete som sen kommer att fortsätta in på nästa år.

På våra vägar inom samfälligheten har vi placerat ut nya farthinder och vi ser även här ett behov av att köpa in ytterligare hinder till nästa sommar. Vi har bytt ut ett par skyltar för att öka synligheten beställt beskärning av en del träd och fortsätta hålla koll på samfällighetens buskage för att inte hindra sikt och framkomlighet.

På parkeringen så har vi nymålade platser och garaget har sopats ordentligt. I soprummen så har vi fått en del nya kärl och andra bytt lock, här har vi också beställt tvätt och ska fortsätta titta igenom om det är fler kärl som behöver bytas ut.

Mer information om vad som har hänt och vad som kommer under hösten!

Städdag 21 oktober

Den 21 oktober möts vi ute på gården och förbereder inför kallare säsong, krattar så mycket löv som har fallit i våra lekparker och på vägar med mera.

Vi avslutar med korvgrillning! Mer information kommer men vill du vara med och planera eller kanske ställa upp med någon aktivitet för barnen eller sett någonting som vi ska passa på att ta tag i? Hör av dig till styrelsen@vinhandlaren.se

Har du en bokhylla över?

Till stämman så kom det in ett förslag om att sätta upp en bokhylla vid föreningens lokal där man kan byta lite boktips med varandra, har du någon bokhylla över som skulle passa för att stå utomhus på verandan?

Stämman röstade ja till förslaget så nu efterlyser vi någon som har en bokhylla och kan tänka sig att ställa dit den så kanske vi kan få några läsvärda böcker inför semestern!

Planerar du för arbete i din fastighet?

Tänk på att inte hindra framkomligheten eller lämna material obevakat som kan utgöra en risk för barn i området.

Kontakta styrelsen via styrelsen@vinhandlaren.se om du behöver nyttja samfällighetens mark under arbetets gång.

Som regel ges inte tillstånd för containrar inom samfälligheten på grund av framkomlighet och säkerhets skäl.

För att söka tillstånd för att använda mark som föreningen förvaltar,
1. Förslå en plats
2. Markera på karta eller bild och beskriv vad marken ska användas till och under vilken period.
3. Maila ansökan till styrelsen@vinhandlaren.se minst 3 veckor innan etablering för att vi ska hinna titta på ansökan och göra en bedömning.

Vid etablering och avetablering kan bilar behövas nära din fastighet och även här kan styrelsen utfärda parkeringstillstånd, dock inte under längre perioder eller nattetid utan under arbetets gång hänvisar vi till föreningens besöksparkeringar.

Vi hörs!

Minska risken för olycksfall

Hjälp till att minska risken för olycksfall och öka trafiksäkerheten i vårt område genom att klippa häcken så att sikten är fri .

Text hämtad ifrån sollentuna.se

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Bestämmelser gällande häck (sollentuna.se)

På gång!

Det är mycket som händer i samfälligheten efter stämman, parkeringsrutor ska målas, garaget sopas och förrådstaken tvättas och behandlas till exempel…

Ni har även hjälpt till att rensa ur och göra iordning risfånget vid nordöstra hörnet så det finns plats för lite ris och trädgårdsavfall igen, vill samtidigt påminna om att det är vi själva som tar hand om allt som lämnas i risfånget vid kommande städdagar så tänk på det…

Vad vill ni läsa om på hemsidan?

Sandupptagning…

Börjar du som jag fundera på att plocka fram cyklar och tvätta fönster nu när man börja känna våren i luften.

Den 15 april börjar vår entreprenör med sandupptagning och på måndag (alltså den 17 april) är det vår tur så snart är det dags!

Vill du även ha lite koll på när det är dags för sopningen i kommunen så uppdaterar kommunen sin hemsida löpande
Sandsopning (sollentuna.se)


Den 6 maj sen så samlas vi och vårstädar samfälligheten tillsammans, vill du vara med och planera så behöver vi några extra händer
– Barnaktivitet?
– Korvgrillning?
– Kaffe?

Hör av dig till styrelsen@vinhandlaren.se

Årsstämma 27 april

Stämman för verksamhetsår 2022 kommer att ske den 27 april enligt föregående stämma och motioner till stämman ska lämnas senast 28 februari antingen via brevlådan på Starrgränd 37 eller via mail till styrelsen@vinhandlaren.se

På gång i samfälligheten

I september 2022 så valde medlemmarna en ny styrelse att förvalta samfälligheten. Vi har under hösten satt oss in i föreningens ekonomi och underhållsplan och tänkte uppdatera er lite kring vad som händer.

Till våren kommer vi måla om parkeringsplatserna så snart det torkar upp efter vintern och samtidigt hoppas vi att de nya farthindren som vi tog beslut om på stämman kommer på plats. Vi har löst det lån samfälligheten hade, också det enligt beslutet vi fattade på stämman och lagat en belysningsarmatur i området så det lyser överallt.

Ett annat projekt som vi håller på med är att uppdatera vår underhållsplan, alltså det som föreningen ansvarar för och behöver underhållas både i förebyggande och felavhjälpande syfte. Det är till exempel vägar, VA-ledningarna från kommunens anslutningspunkt till din fastighet, elledning, belysning, grönområden och lekplatser.
Har du kunskap och vill du vara med och titta på underhållsplanen innan den skickas ut inför stämman? Hör av dig till styrelsen@vinhandlaren.se så hjälps vi åt!

Samfällighetens ekonomi presenteras i filen nedan. Någonting som vi tillsammans kan påverka vad gäller våra kostnader är sophanteringen, avgiften för vårt avfall delas in i dels den fast grundavgiften men utöver det tillkommer antalet tömningar och vikten på avfallet. Osorterat hushållsavfall kostar 7 kr per kg, restavfall 4 kr per kg medan matavfallet kostar 1 kr per kg. Vi får även felsorteringsavgifter om vi inte sköter vårt grovavfall.
Du gör inte bara skillnad för miljön utan även för vår gemensamma plånbok när du hämtar en papperskasse och sortera i de bruna kärlen.