Vintern är här!

Vintern är här och vi har en ny leverantör för samfällighetens vinterunderhåll.

Avtalet utgår ifrån att de ska ploga snön i vår samfällighet inom 12 timmar när det faller med än 5 cm snödjup. De kommer att ploga med traktor nattetid och tidiga morgnar och sanda vid behov så hör av er om det är någonstans ni reagerar på att det är extra halt så kan vi föra det vidare. Det finns även sand i sandlådorna så vi kan sanda själva.

För tips eller medskick, skicka gärna ett mail till oss styrelsen@vinhandlaren.se!

Dags för vinter..

Nu kommer snart kylan så vi behöver hjälpas åt att få undan löv och farthinder så vi är redo för vintern.

Löv kratta ihop och packas i säckar så kör vi runt och plockar upp dem på söndag kl 13.

Ni som är hemma och kan hjälpa till är välkomna ut så flyttar vi undan farthinder och lövsäckar och fyller sandlådorna inför halkan.

Lövhalka

Nu är de flesta löven nere från träden och vi behöver hjälpas åt att få undan löven från backen innan det fryser på..

Ta gärna en kratta och sopsäck och kratta undan, lägg löven i en sopsäck så kommer vi på söndag 19 november ta några varv och samla ihop säckarna, plocka undan farthindren för säsongen och stänga av vattnet vid spolplatsen.

Verksamhetsplan för 2024?

Det är dags att planera för vad vi vill göra nästa år, vad vill du skicka med oss?

  • Måla spärrlinjer vid infarten från Vassvägen
  • Sandlådan vid gungparken vid kastanjerna
  • Uppmärkning av alla parkeringsplatser
  • Översyn av VA nätet
  • Garaget…

Kommentera gärna här eller skicka ett mail till styrelsen@vinhandlaren.se eller lägg en lapp i brevlådan!

Stort tack!

Stort deltagande vid höstens arbetsdag och ett fantastisk jobb gjordes dels vid risfånget som återigen tömdes till containern, lekplatsen vid lokalen som fick några säkerhetsåtgärder och allmän bättre ordning! Stort tack!

Risfånget
Föreningen har idag en plats där man kan lämna trädgårdsavfall, det är vi själva, grannar, som ska tömma och ta reda på allt som lämnas i risfånget för de som inte själva har möjlighet att ta sig till en anläggning med sitt trädgårdsavfall så tänk gärna på det när ni går bort med ert avfall…

Löven
Vi har fortfarande en hel del löv kvar på träden vilket gör att vi kommer få en del arbete här närmaste tiden med att hålla våra vägar rena innan halkan kommer.
Sopa, kratta och håll snyggt utanför din fastighet så blir det lättare när vintern kommer.
Löven på våra gräsmattor kommer klippas ner och används som gödning.

Farthinder
Vi har en hel del biltrafik i området som alla känner till och vi har därför bestämt att avvakta lite med att ta in våra farthinder men de kommer att plockas bort inför vintern för att kunna skotta våra vägar

Vattnet
Vattnet på tvättplatsen är igång ett tag till, vi kommer att stänga av vattnet när vi ser att minusgraderna kommer.

Förrådsarbete pågår…

Nu har arbetet satt igång med att byta de första tio dörrarna på förråden som är i störst behov så här inför vintern.

De nya dörrarna och den nya panel som sätts upp blir grundmålade så kommer vi, vid mötet som samtliga medlemmar i GA:2 är inbjudna till, prata vidare om hur vi ska fortsätta iordningställa och underhålla förråden.

Vi ses på mötet och för er som inte kan vara med så kommer det även en enkät där ni kan tycka till innan förslaget på underhållsplan presenteras.

Frågor? Ni är alltid välkomna att höra av er till styrelsen@vinhandlaren.se

Valberedning?

Styrelsen i Vinhandlarens samfällighet jobbar med att förvalta vår förening och helst skulle vi ju se att vi hade en bra blandning av personer som representerar föreningens medlemmar.

Valberedningens arbete är att föreslå för stämman vilka som ska väljas in vid kommande stämma så att vi får just en bra representation.

Vill du vara med? Hör gärna av dig till styrelsen@vinhandlaren.se

Arbete på gång – utmaningar med framkomlighet och ljudnivåer

Nu börjar det synas lite mer arbete inom kort i samfälligheten, dels kommer bullerplanken mellan trevåningshusen (högst upp mot Vibyvägen och det närmast Böljevägen) att fräschas upp. Några av förrådshusen kommer också att få lite ny panel och någon trasig dörr att bytas ut, arbetet kommer påbörjas nu under oktober och sen fortsättas under nästa år.

Vi har även arborister som kommer in och ska beskära våra träd, det här kan leda till en hel del ljud och även utmaningar för framkomligheten den 5 oktober så det kan vara värt att tänka på!

Besiktning lekparker

Idag har vi haft besiktning av lekparkerna och vi fick ett par saker att åtgärda, bland annat delar på gungorna i gungparken som ska bytas ut. Medan vi väntar på nya så är gungorna upphängda så att inte någon gör sig illa.

2023 – vad har hänt hittills?

Nu har åtta månader gått på det här året och vi i styrelsen kan konstatera att det är mycket som har gjorts men också en hel del som vi har kvar att få till och några saker vi behöver skjuta på till nästa år.

Förråden, här har vi haft översyn av taken med rensning och behandling av takpannor och hängrännor och vi har nu beställt jobb på att sätta igång med att byta ett par dörrar och en del panel, ett arbete som sen kommer att fortsätta in på nästa år.

På våra vägar inom samfälligheten har vi placerat ut nya farthinder och vi ser även här ett behov av att köpa in ytterligare hinder till nästa sommar. Vi har bytt ut ett par skyltar för att öka synligheten beställt beskärning av en del träd och fortsätta hålla koll på samfällighetens buskage för att inte hindra sikt och framkomlighet.

På parkeringen så har vi nymålade platser och garaget har sopats ordentligt. I soprummen så har vi fått en del nya kärl och andra bytt lock, här har vi också beställt tvätt och ska fortsätta titta igenom om det är fler kärl som behöver bytas ut.

Mer information om vad som har hänt och vad som kommer under hösten!