Kostnad för vattenförbrukning

Hej,


På senaste fakturan för Juni erhöll ni kostnaden för vattenförbrukningen.
Vattenförbrukningen faktureras i vanliga fall per kvartal (tre månader).
Denna gång blev det för fyra månader istället. Januari till April. Vi ber om ursäkt för detta och kommande vattenförbrukning som kommer på September kommer då innehålla vattenförbrukning för två månader (maj-juni).

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Inställd stämma den 2 april

Sverige står inför ett läge med hög allmän smittspridning av Covid-19. I Stockholmsregionen är smittspridningen särskilt hög. Vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att inte smittspridningen går så snabbt.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genom samtal med Villaägarna har styrelsen beslutat att senarelägga stämman då många av våra medlemmar är äldre och därmed ingår i riskgruppen. Vi har även många medlemmar som innehar samhällsviktiga arbeten.  

Vad säger Villaägarna?

I detta läge rekommenderar Villaägarna att skjuta på årsstämman såvida stämman inte kan hållas på distans.

Styrelsen anser inte att stämman kan hållas på distans då inte samtliga medlemmar kommer att kunna ha likvärdiga tekniska förutsättningar för att kunna delta.

Vi har ännu inte fastställt något nytt datum för stämman utan vi väljer att avvakta och se hur situationen utvecklas. Ny kallelse kommer att skickas ut.

Nuvarande styrelse kommer att sitta kvar till dess stämman kunnat genomföras. Men det innebär att stämman den 2 april klockan 19:00 är inställd.

Om det är så att någon i föreningen har behov av att få hjälp på grund av sjukdom eller annan orsak till karantän i rådande läge så tveka inte att höra av er till styrelsen på styrelsen@vinhandlaren.se så ser vi tillsammans till att hjälpa varandra.

Allt gott Styrelsen!

Rapport från styrelsemöte

På föregående styrelsemöte så konstaterade styrelsen att vi nu har åtgärdat de prioriterade områden som fanns med i verksamhetsplanen för 2019/2020. Det vill säga, beskära och gallra träd, åtgärda den felaktiga dragningen av elen till lamporna mellan treplanshusen (A-husen), översyn av ljudavvisarna samt haft inne en konstruktör som har sett över garaget.

Det påbörjade arbetet med förråden fortsätter. 

En stor del av mötet handlade även om den kommande stämman och tankar och idéer inför kommande verksamhetsplan.  

Information om pågående arbete i samfälligheten

Under vecka 7 kommer arbetet med att åtgärda den tidigare felaktiga dragningen av elen till lamporna mellan treplanshusen (A-husen) att ske. Arbetet beräknas pågå under hela veckan. Om du har några frågor kontakta styrelsen på styrelsen@vinhandlaren.se

Rapport från styrelsemöte

Årets första styrelsemöte ägnades stor del till att gå igenom och följa upp verksamhetsplanen.

Som ni alla vet så hade vi under hösten inne en besiktningsman som såg över vårt bestånd av förråd.  Under jul och nyår har det uppstått en vattenläcka i takpappen på ett av samfällighetens förråd så vi kommer nu att prioritera upp förrådsfrågan och påbörja detta arbete.

Vi beslutade även om en datumplan som ser ut som följer:

Styrelsemöte med öppen första halvtimme för samfällighetens medlemmar kl. 18:30 följande dagar: 17 februari, 4 mars, 16 mars, 23 mars, 20 april, 18 maj och den 15 juni.

Stämma: 2 april klockan 19.00. Om du som medlem vill lämna in en motion till stämman så görs det senast den 29 februari antingen i samfällighetens brevlåda vid lokalen eller till styrelsen@vinhandlaren.se

Städdag: 9 maj

Information från Com Hem

Information om TV4-kanalerna och C More Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.
Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem
Rapport från styrelsemöte

Vi hade vår första öppna halvtimme där ni medlemmar var välkomna att ställa frågor eller bara komma och fika med oss. Vi kommer att fortsätta med det under kommande styrelsemöte under hösten. Så varmt välkomna!

Därefter följde ett vanligt styrelsemöte som handlade till stor del om ekonomin och våra gemensamma anläggningar. Såsom garaget, förråden och våra gröna ytor. Inom kort så kommer vi att ha åtgärdat den felaktiga elinstallationen mellan A-husen. Mer info om aktuell tidpunkt kommer.

Stor del handlade även om den kommande städdagen som vi har nu på lördag den 21 september med samling kl 10:00. Ni som har anmält er till firandet på kvällen kommer att få mer information inom kort.

Rapport från styrelsemöte

På senaste styrelsemötet tog vi bland annat upp trädgårdsskötseln och ekonomin i föreningen. Till lokalen har vi under sommaren investerat i en ny vattenklosett och under veckan kommer det även att tillkomma nytt porslin.

Vi pratade även vidare om födelsedagskalas för föreningen som i år fyller 35 år. Tanken är att knytkalaset kommer att äga rum efter städdagen den 21 september. Mer information om anmälan med mera kommer.